Get Adobe Flash player

Фахові видання

ПЕРЕЛІК

НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ

З ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК,

В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ

НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК


Одеський лінгвістичний вісник (Національний університет "Одеська юридична академія")

Збірник наукових праць «Південний архів (філологічні науки)» (Херсонський державний університет)

«Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації» (Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського)

Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)